Contact

info@vkc-nederland.nl

Onze werkwijze

  • Professionele veterinaire zorg
  • Informatie- en kennis uitwisseling binnen grote regio
  • Deskundigheid en netwerk VKC beschikbaar
  • Gezamenlijk webportaal

Werkwijze

Onderdeel van onze werkwijze is een uitgebreide inventarisatie van de gezondheidsproblemen op het bedrijf. Voor het in kaart brengen van de onderliggende oorzaken maken we gebruik van diverse laboratoriumonderzoeken. Beoordeling en aanpassing van klimaat, huisvesting, voeding en management behoren tot de integrale aanpak van de problematiek.

Plan van aanpak

Samen met andere adviseurs op uw bedrijf ontwikkelen we een plan van aanpak, dat we regelmatig evalueren. Daar waar nodig passen we de strategie aan. De werkwijze leggen we vast in bedrijfsspecifieke protocollen en formularia. Deze structurele aanpak en de gezamenlijke ontwikkeling van behandel-, gezondheids- en hygiƫneplannen staan borg voor een goed en duurzaam resultaat voor de toekomst.

Modernste technieken

Voor diagnostiek en monitoring gebruiken we de modernste technieken. Naast bloed- en faecesonderzoek behoren longspoelingen, neus swabs, trachea swabs en secties tot de mogelijkheden. Laboratoriumonderzoek op het gebied van bacteriologisch en parasitair onderzoek voeren we zelf uit. Het overige onderzoek besteden we uit aan onafhankelijke laboratoria in binnen- en buitenland (Duitsland en Belgiƫ).