Contact

info@vkc-nederland.nl

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws met betrekking tot het Veterinair Kennis Centrum en de deelnemende praktijken!

Eén antibioticakuur minder door inzet coccidiostatica is mogelijk.

14 februari 2019 - Website 'De Kalverhouder'

Een meerjarig onderzoek op een gesloten rosébedrijf toont aan dat met grote regelmaat één antibioticakuur achterwege gelaten kan worden wanneer standaard een coccidiostaticum wordt ingezet.

In 2014 startte Elanco en Dierenkliniek Den Ham een proef met het standaard behandelen van rosékalveren tegen coccidiose op een praktijkbedrijf. De ziekte stak op dit bedrijf zeer regelmatig de kop op. Gedurende de driejarige proef daalde het uitvalspercentage in de opfokperiode van 2,2 naar 1,0 procent, nam de gemiddelde daggroei per dier toe met 75 gram en werden klinische verschijnselen van coccidiose niet meer waargenomen.

Voor de tweede fase zijn alle koppels op het praktijkbedrijf meegenomen in het onderzoek die tussen juni 2017 en januari 2018 zijn opgezet. Van deze zeven koppels hebben er vijf geen extra koppelkuur gehad. Alle koppels die slechts twee koppelkuren kregen, behaalden in de opfok een groei van gemiddeld 962 gram per dag, iets boven het bedrijfsgemiddelde. De uitval lag bij deze koppels op 0,5 procent, iets onder het gemiddelde van alle koppels.

Dierenarts Hans Mensinga van kliniek Den Ham denkt dat veel meer bedrijven baat hebben bij een standaard behandeling met een coccidiostaticum. Vooral startbedrijven. Wanneer de coccidiosedruk weg is, kunnen bedrijven de standaard behandeling met een coccidiostaticum weer regelmatig overslaan, stelt Mensinga.

In De Kalverhouder die zaterdag 16 februari verschijnt, staat dit onderzoek volledig beschreven.