Contact

info@vkc-nederland.nl

Veterinair Kennis Centrum

VKC is een samenwerkingsverband van Dierenartsenpraktijk Beltrum, Dierenartsenpraktijk V.U.G., Dierenkliniek Den Ham, Groepspraktijk Dierenartsen, en Slingeland Dierenartsen.

Deskundigheid dichtbij

Consumenten stellen steeds hogere eisen aan het welzijn en gezondheid van dieren in de veehouderij. Ook de wet- en regelgeving van de overheid worden er niet eenvoudiger op. Dit vraagt om een brede en uitgebreide aanpak op uw bedrijf. En om een deskundig partner aan uw zijde. De dierenartsen van het Veterinair Kennis Centrum (VKC) hebben deze kennis in huis.

Uitgebreid netwerk

In het samenwerkingsverband VKC hebben zes dierenartsenpraktijken hun kennis en ervaring gebundeld. Binnen onze praktijken hebben de dierenartsen zich veelal per diersoort gespecialiseerd. Door de geografische spreiding van de aangesloten praktijken bestrijkt het werkgebied van VKC een groot deel van Nederland, evenals delen van Duitsland. Dit betekent dat de dierenartsen een beroep kunnen doen op een uitgebreid netwerk van specialisten in de mengvoederindustrie, fokkerij-organisaties en handel. En daar profiteren onze klanten van!

Intensief contact

VKC heeft intensief contact met instellingen zoals de Gezondheidsdienst voor Dieren, de faculteit Diergeneeskunde en de farmaceutische industrie. Ook wisselen de dierenartsen onderling hun kennis uit. Als u kiest voor een dierenarts van het VKC, profiteert u als veehouder van dit kennisnetwerk. Belangrijk daarbij is dat u uw eigen dierenarts nog steeds dicht in de buurt heeft. En bij vakantie of ziekte van uw eigen dierenarts, is deskundige vervanging altijd voorhanden. Een vertrouwd gevoel.

'Als klant profiteer ik graag van de voordelen van VKC, het samenwerkingsverband van dierenartsen.'

Familie Krabben, Topigs fokzeugen te Mariënvelde

VKC in diverse sectoren

De dierenartsen van het VKC werken voor een grote diversiteit aan veehouderijbedrijven. In de varkenssector varieert het cliëntenbestand van kernfokbedrijven tot vleesvarkens en van SPF bedrijven tot biologische bedrijven. Binnen de rundvee zijn de dierenartsen actief in de melkveehouderij, de vleesveehouderij en de kalverhouderij, van rosé tot blankvlees. In de laatste sector spelen integraties een grote rol. Kennis van en ervaring met al deze bedrijfstakken is ruimschoots aanwezig.